project in de kijker

kelders

VRANCKX WONINGBOUW bouwt zowel gemetselde kelders als betonkelders. Gemetselde kelders worden opgetrokken in betonblokken (met keurmerk). Voor betonnen kelders worden de kelderwanden ter plaatse in gewapend beton gestort (tussen prefab bekistingselementen). Onze betonkelders bieden een hoge garantie, zowel op stabiliteit als op waterdichtheid.

Daarnaast bouwen wij in beton ook andere constructies die een grote stabiliteit vereisen, zoals : funderingen, (keer)wanden, vloeren, zwembaden, draagbalken en kolommen.

© Vranckx Woningbouw 2011 - Concept & Layout Twindesign bvba - Creation G-raph